Villatehdas, Kankurinkatu 4-6,05800 Hyvinkää
onni.rostila@lakirostila.fi
+358 405 536599

Sidosryhmät

 

Toimeksiantojen suorittamisessa lakitoimisto toimii yhteistyössä lukuisten eri viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa. Olennaiset sidosryhmät eivät suinkaan rajoitu vain tuomioistuimiin. Tälle alasivulle on koottu joitakin linkkejä eri sidosryhmien sekä hyödyllisten tietolähteiden verkkosivuille.

Tuomioistuinlaitos 

Tietoa tuomioistuinlaitoksen toiminnasta ja eri oikeusistuinten organisaatioista

Poliisi 

Poliisi toimii rikosasioissa esitutkintaviranomaisena sekä huolehtii yleisestä järjestyksestä ja vastaa mm. tietyistä lupa-asioista

Rikosseuraamuslaitos 

Tietoa rikosseuraamuslaitoksen toiminnasta ja organisaatiosta

Syyttäjälaitos

Tietoa syyttäjänlaitoksen toiminnasta sekä syyttäjien toiminnasta rikosoikeudellisessa järjestelmässä

Ulosottolaitos 

Tietoa ulosotosta sekä asioinnista ulosottoviranomaisessa

Valtiokonttori 

Tietoa esim. valtion maksamien rikosvahinkojen korvaamisesta ja korvauksen hakemisesta

Kuluttajariitalautakunta 

Tietoa kuluttajariitalautakuntamenettelystä sekä yleisemmin kuluttajansuoja-asioista ja kuluttajariidoista

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Tietoa yritystoiminnan sekä työmarkkinoiden toiminnasta ja sääntelystä

Aluehallintovirasto 

Tietoa aluehallintoviranomaisen tehtävistä, lupa-asioista ja ilmoitusten tekemisestä

Hyvinkään kaupunki

Tietoa Hyvinkään kaupungin toiminnasta ja organisaatiosta

Keskuskauppakamari 

Yleistä tietoa yrityskentän asioista ja kauppakamaritoiminnasta

Finlex

Suomen voimassa oleva lainsäädäntö ja oikeusjärjestys löytyy kattavasti päivitettynä Finlexistä

Oikeusapuviranomainen 

Tietoa valtion julkisesta oikeusavusta ja oikeusavun saamisen edellytyksistä

PRH

Tietoa Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämien rekisterien rekisteriasioista, erityisesti yrityksen asioissa kaupparekisteristä

Oikeusrekisterikeskus 

Tietoa rekistereistä sekä sakkojen ja menettämisseuraamusten täytäntöönpanosta