Villatehdas, Kankurinkatu 4-6,05800 Hyvinkää
onni.rostila@lakirostila.fi
+358 405 536599

Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ
Lakitoimisto Rostila Oy (y-tunnus: X, myöhemmin myös ”Toimisto”)
Kankurinkatu 3-4
05800 Hyvinkää

onni.rostila@lakirostila.fi

040 5536599

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Onni Rostila

REKISTERIN NIMI
Lakitoimisto Rostilan asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMINEN
Rekisteriä pidetään Lakitoimisto Rostila Oy:n asiakkaista eli päämiehistä.

Toimiston asiakkaat ovat yksityishenkilöitä ja yrityksiä. Rekisterin sisältämät tiedot ovat organisaatiota tai sitä edustavien henkilöiden tietoja sekä yksityishenkilöiden tietoja.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Toimisto harjoittaa lakipalvelutoimintaa. Rekisterin käyttötarkoitus on toimiston asiakasrekisterin ylläpitäminen, toimeksiantojen ja asiakassuhteiden hoitaminen sekä esteellisyyksien tarkistaminen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Päämiehen eli yrityksen tai yksityishenkilön nimi
Y-tunnus tai henkilötunnus
Postiosoite
Laskutusosoite
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero

Kaikki rekisterin sisältämät tiedot ovat olennaisia asianajotoiminnassa ja toimeksiannon hoitamisessa. Toimisto ei kerää asiakkaista mitään sellaista tietoa, jolla ei ole suoraa yhteyttä toimiston liiketoimintaan, eli lakipalveluiden tuottamiseen.

REKISTERIN SISÄLTÄMIEN TIETOJEN KÄYTTÖ
Rekisterin tietoja käytetään ensisijaisesti toimeksiannon hoitamiseen ja esteellisyyksien tarkistamiseen. Rekisterin sisältämiä tietoja käytetään lisäksi laskutusta ja mahdollisia perintätoimia varten.

PÄÄSY TIETOIHIN JA TIETOJEN LUOVUTUS
Asiakasrekisteriin on pääsy toimiston henkilökunnalla.

Rekisteri sijaitsee suojatuilla palvelimilla. Yhteyksissä palvelimiin käytetään vahvoja salauksia.

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan toimiston käytössä eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille muuten kuin tässä selosteessa todetusti. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin ulkopuolelle muuten, kuin asiakkaan nimenomaisesta pyynnöstä tai asiakkaan sijaitessa Euroopan unionin ulkopuolella.

TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN
Asiakasrekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin rekisterin käyttötarkoitus, asiakkaan palveluiden tuottaminen ja asianajoliiton säännöt edellyttävät. Kirjanpidollisten velvollisuuksien täyttämiseksi asiakasrekisterin tietoja säilytetään vähintään 10 vuotta.

TIETOJEN OIKAISU
Asiakasrekisterin sisältämiä tietoja päivitetään asiakkaan pyynnöstä aina viipymättä tai kun tiedoissa muuten havaitaan virheitä.