Villatehdas, Kankurinkatu 4-6,05800 Hyvinkää
onni.rostila@lakirostila.fi
+358 405 536599

Palvelut

Lakitoimisto Rostila Oy tarjoaa oikeudelliset asiantuntijapalvelut kattavasti yksityishenkilöille ja yrityksille. Toimisto on yleisjuridiikkaa harjoittava lakitoimisto, eli hoidamme monipuolisesti eri oikeudenalojen toimeksiantoja. Palveluiden suorittamisessa etusijalle asetetaan aina asiakkaan etu, sekä toiminnan arvoina rehellisyys, luotettavuus, vastuullisuus ja avoimuus.

Tarvittaessa toimiston laajan yhteistyöverkoston kautta löytyy eri oikeudenalojen erityisasiantuntijoita mahdollista lisä- tai jatkokonsultointia varten.

Palvelut asiaryhmittäin

Avustaminen oikeudenkäynneissä

Oikeudenkäyntiasioissa keskeistä on huolellinen valmistautuminen ja eri toimenpiteiden sekä lopputulosten etukäteinen arvioiminen.

Kuluttajariidat

Kuluttajariitoihin soveltuu kuluttajansuojalaki erityislakina. Se täytyy tuntea oli kyse sitten kuluttajan tai elinkeinonharjoittajan avustamisesta (esim. irtaimen kauppa, palvelusopimus).

Asunto- ja kiinteistökaupat

Riitatilanteessa sekä jo kaupan virhettä epäiltäessä on suositeltavaa ottaa yhteys lakimieheen asian ja jatkotoimien selvittämiseksi (kaupan purku, hinnanalennus, sovintoneuvottelut jne.)

Rikosasiat

Syyttäjän ajaman rikosoikeudenkäynnin vastaajan (syytetty) sekä asianomistajan (uhri) avustaminen ja korvausvaatimukset.

Yhtiöoikeus ja yrityskaupat

Osakeyhtiön hallinto, osakassopimukset, osakekauppa, liiketoimintakauppa jne.

Perintö- ja perheoikeus

Perinnönjako, perunkirjoitus, ositus sekä elatus- ja muut lapsia koskevat asiat

Oikeudelliset asiakirjat

Asiakirjojen laatiminen, kuten testamentti, avioehtosopimus, edunvalvontavaltuutus, kauppakirja, sovintosopimus, lahjakirja, perunkirjoitus jne.

soita numeroon
tai

Lähetä viesti verkossa